Obec Zalešany

okres Kolín

Translate


Velikost písma

Kalendář akcí

červenec 2024
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Úřední hodiny

Pátek
14:00 - 18:00 hod

QRCode

Qr Code
QR Code

Aktuálně

Nouzový stav v ČR a související usnesení vlády ČR

Přehled usnesení vlády ČR, nařízení a opatření k nouzovému stavu 

Základní informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o volném přístupu k informacím

 

NázevPopis

1. Oficiální název

Obec Zalešany

2. Důvod a způsob  založení

Obec
je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. "Obec" (psáno s velkým počátečním písmenem) je v tomto slova smyslu právnickou osobou. To znamená, že vše co se týká majetku obce (smlouvy, faktury, vlastnictví movitostí i nemovitostí, ...) se vztahuje k Městu (Obci).

Obecní úřad
není právnickou osobou, jedná se o úřad obce a tvoří jej starosta, místostarosta, tajemník obecního úřadu a zaměstnanci obce zařazeni do OÚ.
Obecní úřad provádí výkon státní správy (správní rozhodnutí a správní úkony) a samosprávy.
Písemnosti vyhotovené orgánem obce a týkající se samostatné působnosti se v záhlaví označují "Obec Zalešany".
Písemnosti vyhotovené orgánem obce a týkající se přenesené působnosti se označují v záhlaví "Obecní úřad".

3. Organizační struktura

Starostka: Helena Balšánková
Místostarosta:Mgr.Petr Libotovský

4. Kontaktní spojení

 

4.1. Kontaktní poštovní adresa

Obec Zalešany
(Obecní úřad Zalešany)

Zalešany 50

280 02  Kolín

4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obec Zalešany
(Obecní úřad Zalešany)

Zalešany 50

280 02  Kolín

4.3 Úřední hodiny

Pátek: 14:00 - 18:00

4.4 Telefonní čísla

+420 321 792 247

4.5 Fax

+420 321 792 247

4.6 Adresa internetové stránky (URL)

https://www.zalesany.eu

4.7 Elektronická podatelna

obec(a)zalesany.eu

4.8 Další elektronické adresy

obec(a)zalesany.eu

4.9 Datová schránka

v79efms

5. Případné platby můžete poukázat:

 

6. IČO

00473774

7. DIČ

Neuvedeno - obec není plátcem DPH

8. Dokumenty

 

8.1 Seznamy dokumentů

 

8.2 Rozpočet v tomto a předchozím roce:

Rozpočet na rok 2019 >>>

Rozpočet obce na rok 2018 >>>

9. Žádosti o informace

Informace lze získat písemně, elektronicky, osobně či telefonicky na Obecním úřadu nebo prostřednictvím webového rozhraní elektronické podatelny
- elektronická podatelna >>

10. Příjem žádostí a dalších podání

Žádost o informace se přijímá na obecním úřadu v úředních hodinách. Žádost může být podána ústně nebo písemně.
V případě, že je žádost podána ústně, zástupce obecního úřadu, který žádost přijal, ji ústně vyřídí. O takovém vyřízení žádosti se neprovádí písemný záznam.
V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou nebo faxem), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

• komu je žádost určena,
• jaká konkrétní informace je požadována,
• kdo žádost podává.

Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadu v úředních hodinách.

11. Opravné prostředky

Způsob odvolání a jeho obsah:

• odvolání se podává písemně na adresu obecního úřadu,
• odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele.

O odvolání rozhoduje:

• obecní zastupitelstvo - jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce,
• Krajský úřad - jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.

O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

12. Formuláře

Formuláře jsou k dispozici na Obecním úřadu, nebo příslušném odboru Městského úřadu v Poděbradech.

13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací

Návody na řešení životních situací na portálu veřejné správy >>

14. Předpisy

 

14.1 Nejdůležitější předpisy

Zák.č.128/2000 Sb. (Zákon o obcích) ve znění pozdějších předpisů
Zák. č. 500/2004 Sb. o správním řízení (Správní řád)
Zák.č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
Zák. č. 243/2000 Sb. o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů
Zák. č. 563/1991 Sb. Zákon o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
Zák. č. 128/2000 Sb. Zákon o obcích, ve znění pozdějších předpisů
Zák. č. 586/1992 Sb. Zákon o daních, ve znění pozdějších předpisů
Opatření ministerstva financí ČR - o postupech účtování, v platném znění
Opatření ministerstva financí ČR - o rozpočtové skladbě

14.2 Vydané právní předpisy

Obecně závazné vyhlášky

15 Úhrady za poskytování informací

 

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Ceník úhrad za poskytování informací (Dokument .pdf/396 kB)

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

 

16. Licenční smlouvy

 

16.1 Vzory licenčních smluv

 

16.2 Výhradní licence

 

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva za rok 2018 (.pdf/529 kB)

Výroční zpráva za rok 2017 (.pdf/179 kB)

Seznam organizací

 

 

 

Důležité kontakty

Krizová linkaTelefonní číslo
Tísňové volání - téměř celá EU 112
Hasiči 150
Záchranná služba 155
Městská policie 156
Policie ČR 158
Dodávka plynu 12 39
Poruchy ČEZ 800 850 860

Návštěvníci

406686
DnesDnes47
VčeraVčera456
Tento týdenTento týden2602
Tento měsícTento měsíc7861
VšeVše406686

Vstupem na tyto stránky souhlasíte s využíváním cookies, sloužícím pro autentizaci uživatelů a pro statistiku návštěvnosti.